Statens konstsamlingarnas tillväxt och förvaltning 1909 : underdåning berättelse afgifven af Nationalmusei intendent. - Stockholm, 1910. - (Meddelanden från Nationalmuseum ; 34)


Lähde
Kirjava
Luokitus
taidemuseot : Ruotsi
Kieli
ruotsi
Sijoituspaikka
Siff 708.31 Nationalmuseum