Människor som jag känt : personliga minnen, utdrag ur bref och anteckningar 2 / af Jac. Ahrenberg. - Helsingfors : Söderström, 1907. - 325 s. : kuv.


Lähde
Kirjava
Luokitus
historia : kulttuurihistoria
Kieli
ruotsi
Sijoituspaikka
Ref Henkilöhakemistot Ahrenberg