Människor som jag känt : personliga minnen, utdrag ur bref och anteckningar 3 / af Jac. Ahrenberg. - 2. upplaga. - Helsingfors : Söderström, 1921. - 270 s. : kuv.


Lähde
Kirjava
Luokitus
historia : kulttuurihistoria
Kieli
ruotsi
Sijoituspaikka
Ref Henkilöhakemistot