Severin Gabriel Falkman // Människor som jag känt : personliga minnen, utdrag ur bref och anteckningar 2. - Helsingfors : Söderström, 1907, s. 167-205


Lähde
Kirjava
Sijoituspaikka
Ref Henkilöhakemistot Ahrenberg
Kohdehenkilöt
Emoviite