Den barocke van Gogh // Från Josephson till Picasso : studier om konstnären och samhället. - Stockholm : Tidens Bokklubb, pain. 1955, s. 29-39


Lähde
Kirjava
Sijoituspaikka
Taideteoria Blomberg
Kohdehenkilöt
Emoviite