Konstnärsliv i Rom på sjuttitalet / Jac. Ahrenberg // Romerska år och minnen : en bok om Finland i Rom. - Helsingfors : Söderström & C:o, 1945, s. 233-241


Lähde
Kirjava
Sijoituspaikka
Taidehistoria Suomi Romerska
Emoviite