Rom / Onni Okkonen // Romerska år och minnen : en bok om Finland i Rom. - Helsingfors : Söderström & C:o, 1945, s. 79-85


Lähde
Kirjava
Sijoituspaikka
Taidehistoria Suomi Romerska
Emoviite