Beskrifvande förteckning öfver Stockholms högskolas tafvelsamling jämte konsthistorisk inledning / Osvald Sirén. - Stockholm : Ljus, 1912. - 111 s., 48 pl. : kuv.


Lähde
Fennica
Luokitus
taidemuseot : Ruotsi
Kieli
ruotsi