Lännen maita ja Karjalan kyliä. - Porvoo : WSOY, 1978