Finska Konstföreningens exposition 1851 [öppnades den 19 mars i Universitetets f.d. mineraliesal] / Finska Konstföreningen. - Helsingfors : (Finska Litteratur-Sällskapets Tryckeri), 1851. - 8 s. ; 18 cm


Lähde
Kirjava
Luokitus
näyttelyt ; taidehistoria : kuvataide
Alue
Suomi
Aika
1850
Kieli
ruotsi
Sijoituspaikka
N FKF nide 1 ; Kirjastosalin kaappi Finska Konstföreningens expositioner 1847-1890 (2496 ; 2497)
Kohdehenkilöt
Asplund
Belanger
Berghem?
Billing, Lars Theodor
Blidberg, E.
Blomquist, L.
Boguet
Carger
Dahl
Desarnod, d. y.
Desarnod, d. ä.
Ekman, Robert Wilhelm
Enckell
Fahlcrantz
Forstén, Lennart
Godenhjelm, Berndt Abraham
Helén, Nils
Helsingius, C. O.
Kellander, Emma
Lauréus, Alexander
Lindroos, N.
Logren
Lohm, Frans
Munsterhjelm, C.
Nikander
Nordquist
Oudry?
Pahlman, C. Pipping, A.
Plantin, Adolf
Poussin
Redliewsky
Silfverberg, J.
Staaff, K. T.*
Stenberg, G. M.
Sundström, F. E.
Trapp, C.
Trapp, Ch.
Wright, Ferdinand von
Wright, Magnus von
Åberg, Victoria