Att vända en sten och ett skoläder - om Per Åke Lauréns svenska tolkning av Kivis skådespel Sockenskomakarna / Erik Andersson // Per Åke Laurén 1879 - 1951 : Vantaan varrelta Pariisiin : Vantaan kaupuniginmuseo 10.9.1999 - 19.3.2000 = från Vanda å till Paris : Vanda stadsmuseum 10.9.1999 - 19.3.2000. - Vantaa, 1999, s. 44-51


Lähde
Kirjava
Sijoituspaikka
N **Laurén (41326) ; Museo N **Laurén (42322) ; **Laurén (42323)
Kohdehenkilöt
Emoviite