Esipuheet / Lennart Segerståle, Erkki Kulovesi, Rolf Rude // NGU [= Nordisk Grafik Union] : 25 vuotta pohjoismaista grafiikkaa : Pinx, [1962]. - [Helsinki], [1962], s. 1-3


Lähde
Kirjava
Sijoituspaikka
N POHJ 1962 NGU
Lisäkirjaukset henkilöistä
Kulovesi, Erkki
Rude, Rolf
Emoviite