Barnbrytande kvinnor öster om Botttenviken : 1850-70-talets finländska kvinnliga målare = Uranuurtajanaisia Pohjanlahden itäpuolella : 1850-70-luvuilla vaikuttaneita suomalaisia naismaalareita / Marianne Koskimies- Envall // Romantikens lockelse : om banbrytande kvinnor kring Bottenviken = Romantiikan kutsu : varhaisia naistaiteilijoita Pohjanlahden molemmin puolin : Synvinkeln, Nordanå, Skellefteå, 9.12.1993 - 2.1.1994, Österbottens museum, Vasa = Pohjanmaan museo, Vaasa 20.5. - 28.8.1994, Nelimarkka-museet = Nelimarkka-museo, Alajärvi, 10.9. - 30.10.1994 . - Skellefteå : Museum Anna Nordlander, 1993, s. 14-23


Lähde
Kirjava
Sijoituspaikka
N POHJ 1983 Romantikens (31133) ; Museo (31134) ; Va (1 kpl)
Emoviite