Förord / Gustaf Strengell // Vägledning i Konstflitföreningens museum : innehållande Konstflitföreningen i Finland och H. F. Antells samlingar tillhöriga konstslöjdalster. - Hfors : (J. Simelii Arfvingars Boktryckeriaktiebolag), 1914, s. 3-4


Lähde
Kirjava
Sijoituspaikka
Kaappi E-porras Konstflitföreningen
Emoviite