Alberto Giacometti skriver / i urval och redigering av Mary Lisa Palmer och François Chaussend ; översättning av Marianne Hoang


Lisäkirjaukset henkilöistä