Sulho Sipilä / Brita Polttila. - Helsinki, 1952
Pro-gradu-työ : Helsingin Yliopisto, Taidehistoria, 1952


Lähde
Melinda
Kohdehenkilöt