Taiteen tukeminen. Mesenaatit * Understöd till konst . Mecenater * Support to the arts. Patrons