Finska kvinnor på den bildande konstens område // Nutid, 1899, No Jul, s. 398-404


Sijoituspaikka
Kaappi E-porras Schjerfbeck-artikkelit
Kohdehenkilöt
Emoviite