Kristinuskon saapumisesta Suomeen : uskontoarkeologinen tutkimus / Paula Purhonen. - Helsinki : [Suomen muinaismuistoyhdistys], 1998 (Vammalan kirjap.). - 261 s. : kuv. ; 30 cm. - (Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja ; 106)
Väitösk., Helsingin yliopisto
951-9057-31-5 (NID.)


Lähde
Kirjava
Sisältöhuomautus
Summary: On the arrival of Christianity in Finland : a study in the archaeology of religion
Asiasanat
esihistoria : Suomi ; hautaus ; arkeologia : Suomi ; kristinusko ; muinaisjäännökset ; kansanusko ; uskontohistoria ; historia : Suomi : ristiretkiaika ; rautakausi : Suomi ; maailmankuva ; kalmistot ; muinaishaudat ; korut
Luokitus
taidehistoria : kuvataide ; ikonografia : uskonnolliset aiheet ; korut ; historia : kulttuurihistoria
Alue
Suomi
Aika
1020-1300
Kieli
suomi ; englanti
Sijoituspaikka
Taidehistoria Suomi Purhonen