Muita taiteentutkimuksen väitöskirjoja * Andra avhandlingar i bildkonstforskning * Other theses about fine arts